Priser

Prisene våre fastsettes etter størrelse på bil, grad av demontering av innerskjermer/plastdeksler og evt. rustfjerning.


Priser i fra kr 2100,- og opp til kr 8000,- inkl. moms.
Ta kontakt for nøyaktig pristilbud.
Levert av