Tectylsenteret

i Trondheim

Verksted for

antirustbehandling

i Trondheim

Book nå

TECTYL er fagmannens valg når det gjelder antirustbehandling av biler. ATV er norges største og eneste landsdekkende kjede med 58 Autoriserte TECTYL Verksteder med den nødvendige ekspertise for å gi din bil den beste beskyttelse og behandling. Det er kun disse verkstedene som benytter produktet TECTYL.

Bestill time nå

Hvorfor rustbeskytte?

En komplett rustbeskyttelse bør skje på et så tidlig stadium som mulig før rustprosessen starter. Selv om de fleste biler i dag leveres med rustgaranti, er det nødvendig med en ekstrabehandling for å møte det nordiske klima. Dagens biler er langt bedre enn de var for noen år siden. Likevel er behovet for antirustbehandling fortsatt stort i Norge. Vi har skiftende årstider med ekstreme værtyper, og en lang kyst med mye salt sjøluft. I Norge utsettes bilene for store ytre påkjenninger i form av sterk kulde og varme. Steinsprut, vann, søle og mye salting om vinteren gjør ikke saken bedre. Veisaltet alene forårsaker rustskader for over to milliarder kroner hvert år.

Rustkontroll

Er du usikker på om din bil trenger en ekstra rustbeskyttelse, anbefaler vi at du lar oss gjennomføre en rustkontroll på din bil. Kontrollen er gratis! Ring og avtal tid på forhånd.

Behandlingsalternativer

Det er fire alternativer å velge i:

1

Komplett behandling

 • Hjul demonteres og hele bilens understell rengjøres med høytrykksvasker, innerskjermer demonteres og hjulhulhus rengjøres.
 • Tørkes og kontrolleres. Nødvendige hull borres etter anvisning. Eventuelle skader utbedres før behandling.
 • Bilens hulrom som bjelker, terskelkanaler, stolper, dører, panser, forsterkninger i motorrom og bakluke behandles med et tynt penetrende Tectyl produkt som trenger inn og beskytter punktsveis, plateskjøter og innvendig kanaler.
 • Understell, chassis og hjulhus behandles med det samme tynne penetrende stoffet, innerskjermer monteres.
 • Deretter legges et tykt, forseglende og slitesterkt Tectyl produkt.
 • Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

2

Etterbehandling - kontroll

 • Hjul demonteres og bilens understell rengjøres med høytrykksvasker i slitesoner, kanter hvor smuss samler seg og ved innfestning av vitale festeanordninger, innerskjermer demonteres og nødvendig rengjøring av hjulhus foretas.
 • Tørkes og kontrolleres – eventuelle skader utbedres før behandling.
 • Nedre del av dører, hjulhus/falser, panser, bakluke behandles med et tynt penetrerende Tectyl produkt. Innerskjermer monteres.
 • Understell og hjulhus sprøytes med forseglende, slitesterkt Tectyl produkt på steder der hvor det er slitt, og som er særlig utsatt for mekanisk slitasje.
 • Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

3

Understells-behandling

 • Hjul demonteres og hele bilens understell rengjøres med høytrykksvasker, innerskjermer demonteres og hjulhulhus rengjøres.
 • Tørkes og kontrolleres. Eventuelle skader utbedres før behandling.
 • Understell, chassis og hjulhus behandles med et tynt penetrende Tectyl produkt. Innerskjermer monteres.
 • Deretter legges et tykt, forseglende og slitestrekt Tectyl produkt.
 • Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

4

Hulromsbehandling

 • Områder som er nødvendig for behandlingen rengjøres.
 • Hulromsbehandlig omfatter dører, stolper, forsterkning i panser og bagasjelokk/bakdør.
 • Terskelkanaler, alle kanaler på understellet.
 • Bærebroer/vanger og opphengsdetaljer.
 • Hjulbue foran og bak.
 • Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

Utførelse av behandlingen

Arbeidsprosedyre for antirustbehandling etter ML metoden for Autoriserte TECTYL Verksteder

 • Hjul demonteres og hele bilens understell rengjøres med høytrykksvasker, innerskjermer demonteres og hjulhulhus rengjøres.
 • Tørkes og kontrolleres. Eventuelle skader utbedres før behandling.
 • Understell, chassis og hjulhus behandles med et tynt penetrende Tectyl produkt. Innerskjermer monteres.
 • Deretter legges et tykt, forseglende og slitestrekt Tectyl produkt.
 • Bilen må ettertørkes før vask og etterkontroll.

Rengjøring av bilens understell

Innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god regjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig innspeksjon.

Tørking

Tørking foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.

Kontroll av understell

All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy. Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er alvorlig rustangrep, som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før komplett behandling kan utføres.

Sprøyting

Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekkes med lakkvern for å beskytte utvendige flater mot TECTYL. Alle hjul demonteres og bremseskiver dekkes med plast. Hver bilmodell har et eget sprøyteskjema som følges.Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn TECTYL. Deretter sprøytes hele understellet med samme produkt. Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler. Alle plugger og avmonterte deksler og innerskjermer monteres før påføring av tykk TECTYL på bilens understell. Det sprøytes tykk TECTYL på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet. Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.

Klargjøring

Bilen rengjøres nøye utvendig og innvendig. Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp. Ved levering informeres kunden at det en kortere periode vil forekomme noe renning av TECTYL som fjernes med en sprayflaske og klut som kunden får med.